Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

IRBIS Strzecharstwo
ZAKRES USŁUG I PRAC W NASZEJ OFERCIE

irbis01.jpg (85211 bytes)       irbis02.jpg (15639 bytes)

  • Doradztwo w zakresie realizacji i zabezpieczenia strzech;
  • Nadzory inwestorskie przy pracach związanych z pokryciami strzechą;
  • Oceny stanu technicznego strzechy i konstrukcji drewnianej, zakończone protokołem z opisem i terminarzem koniecznych czynności serwisowych.
  • Realizację nowej strzechy w ramach którego wykonujemy:

- konsultacje projektu na etapie jego powstawania;
- konsultacje i wskazówki w trakcie budowy elementów stycznych bądź mających specjalną konstrukcję w przypadku pokrycia dachu strzechą (ściany, kominy, wentylacja, ocieplenie, drenaż, instalacja odgromowa, telewizyjna);
- wykonanie ocieplenia wraz z wewnętrzną wyprawą gipsową lub z boazerii;
- wykonanie izolacji wiatrochronnej (paroprzepuszczalnej);
- wykonanie izolacji przeciwogniowej uniemożliwiającej przedostanie się ognia do wnętrza budynku, ułatwiającej działania Straży Pożarnej w przypadku zapłonu strzechy (np. od wyładowania atmosferycznego);
- wykonanie pokrycia dachu strzechą wraz z dostawą niezbędnych materiałów;
- wykonanie obróbek kominów, okien i wywietrzników (blacha ołowiana, miedź, tytanocynk, drewno, wrzos, słoma, ceramika);
- wykonanie drobnych elementów ozdobnych z drewna lub blachy miedzianej (naczółki, zwieńczenia wieżyczek, daszki kominowe itp.);
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni strzechy (wewnątrz i na zewnątrz) przed zapłonem, zakończonego protokołem będącym podstawą do uzyskania zniżki ubezpieczeniowej i oznaczenie obiektu certyfikatem zawierającym informacje dla Straży Pożarnej o rodzaju wykonanego zabezpieczenia;
- serwisowanie strzechy w trakcie eksploatacji (zakres - patrz niżej).

  • W ramach serwisowania strzech wykonanych przez nas i podmioty obce, wykonujemy:

- czyszczenie powierzchni strzechy z mchów, porostów, samosiewek, liści itp.;
- wykonanie/wymiana kalenicy (słomianej, słomianej z kozłami lub tkanej leszczyną, tkanej leszczyną strzyżonej, trzcinowej wiązanej, trzcinowej wypuszczanej, wrzosowej, wrzosowej z kozłami, drewnianej, ceramicznej, miedzianej) z użyciem materiałów paroprzepuszczalnych, przedłużających trwałość pokrycia;
- impregnacje: wewnętrzne i zewnętrzne, ekologicznymi środkami utrudniającymi zapłon
nie wypłukiwanymi przez wodę, nie powodującymi biodegradacji otoczenia Fire Retardant;
- impregnacje środkami usuwającymi glony, grzyby, mech, ograniczającymi konieczność mechanicznego dresowania (czyszczenia) dachu:
MoosClean oraz MoosRemover;
- naprawy po wichurach, sztormach i uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta;
- wymiany okien, podokienników, opierzeń kominów itp.

  • Realizujemy też wymiany pokrycia w ramach którego wykonujemy:

- zdjęcie starego pokrycia;
- dostosowanie konstrukcji do pokrycia strzechą;
- renowacja, dostosowanie lub wyburzenie i wymurowanie nowych kominów i kominków wentylacyjnych
(usterki komina są w 99 procentach przyczyną pożarów dachu);
- łacenie (w zakres łacenia wchodzi: przybicie kontrłaty, łaty lub pręta montażowego);
- wykonanie konstrukcji okien, drzwi tarasowych;
- naprawy i wzmocnienia ścian szczytowych, wraz z otworami okiennymi i osadzeniem stolarki;
- dostawa i montaż stolarki okiennej połaciowej wraz z płytami czołowymi;
- wykonanie izolacji konstrukcji drewnianej dachu przed ogniem;
- wykonanie pokrycia dachu strzechą wraz z dostawą niezbędnych materiałów;
- wykonanie obróbek kominów, okien i wywietrzników (blacha ołowiana, miedź, tytanocynk, drewno, wrzos, słoma, ceramika);
- wykonanie drobnych elementów ozdobnych z drewna lub blachy miedzianej (naczółki, zwieńczenia wieżyczek, daszki kominowe itp.);
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni strzechy przed zapłonem, zakończonego protokołem będącym podstawą do uzyskania zniżki ubezpieczeniowej i oznaczenie obiektu certyfikatem zawierającym informacje dla Straży Pożarnej o rodzaju wykonanego zabezpieczenia;
- serwisowanie strzechy w trakcie eksploatacji.

W każdym zakresie związanym z dachem krytym strzechą możecie liczyć Państwo na naszą pomoc!


Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług
- prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego!

ZAPRASZAMY !

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016