Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

IRBIS Strzecharstwo
STRZECHA WYKONYWANA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Wykonanie strzechy w systemie zamkniętym polecane jest do realizacji strzech na budynkach mieszkalnych z użytkowym poddaszem, na budynkach użyteczności publicznej, bądź o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru (budynki o powierzchni dachu przekraczającej 200 m2!)

Przy realizacji strzechy w systemie zamkniętym :

Zastosowanie izolacji konstrukcji dachu przed ewentualnym ogniem powinno uwzględniać konieczność cyrkulacji powietrza pod pokryciem, aby w razie wchłonięcia przez trzcinę wody z powietrza mogła ona swobodnie się z pokrycia wydostać! Z punktu widzenia bezpieczeństwa konieczne jest w takim przypadku zastosowanie materiałów odpornych na wysokie temperatury. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie na pełnym deskowaniu (deski, płyty OSB), pomiędzy kontrłatami, wełny mineralnej.  

Prawidłowy przekrój dachu w tym przypadku powinien wyglądać następująco:

1. deskowanie bądź wyprawa gipsowa od wewnątrz

Strzecharstwo (thatching, rethatching) - wykończenie poddasza płytą gipsową, z widocznymi elementami konstrukcji

2. folia paroizolacyjna

3. wełna mineralna pomiędzy krokwiami

Strzecharstwo (thatching, rethatching) - ocieplenie dachu wełną mineralną

4. pełne deskowanie

5. wełna mineralna zapewniająca minimalną cyrkulację powietrza, a jednocześnie zabezpieczająca konstrukcję drewnianą dachu przed ogniem

6. kontrłata

6. łata 4x8

7. strzecha >35 cm

8. impregnacja powierzchni strzechy środkiem FireRetardant, z okapami od spodu włącznie.

Strzecharstwo (thatching, rethatching) - wykonanie zabezpieczenia kwalifikującego dach jako nie rozprzestrzeniający ognia - pewność, że nawet ogień z powietrza nie jest w stanie zagrozić mieszkańcom.

Takie wykonanie dachu gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów nowoczesnego budownictwa, zarówno w kwestii wentylacji, oszczędności energii jak i bezpieczeństwa przeciw-pożarowego.

Układanie trzciny  polega także w tym przypadku na odpowiednim rozmieszczeniu wiązek o średnicy ok. 20 cm, rozcięciu ich i rozłożeniu oraz ubiciu w celu nadania odpowiedniego kształtu a następnie dociśnięciu trzciny znajdującej się pomiędzy prętem dociskowym galwanizowanym (6 mm) a łatą, wkrętami z drutem żaroodpornym nierdzewnym.

Strzecha trzcinowa - drut dociskowy galwanizowany!

Drut o grubości 1mm mocuje pręt dociskowy na głębokości nie mniejszej niż  1/3 grubości poszycia - w naszym przypadku wynosi ona ok. 35 cm, co dla pręta dociskowego daje głębokość ułożenia ok. 15 cm! Ten parametr ma decydujące znaczenie dla żywotności prawidłowo wykonanej strzechy!!!

Strzecha trzcinowa - drut chromoniklowy z wkrętem!

Pierwsze warstwy trzciny stanowią okap i prawidłowe ich ułożenie polega na maksymalnym wypuszczeniu poza obrys budynku co uniemożliwia zawilgocenie ścian - dlatego preferujemy najbardziej pracochłonny, ale najlepiej spełniający te założenia okap poziomy. Fundamentalną sprawą jest pamiętanie o elemencie prężącym trzcinę na wszelkich krawędziach zewnętrznych. Kolejny detal o którym trzeba pamiętać to "kosz" (wklęsłe połączenie dwóch połaci). W koszach, ze względu na zwiększony przepływ wód opadowych, grubość poszycia zwiekszamy o kilkanaście centymetrów. Ostatnia warstwa trzciny stanowi podłoże pod kalenicę i powinna być przytwierdzona dwukrotnie na obu połaciach - na każdej połaci do łaty 45 cm od szczytu i 25 cm od szczytu.

Na tym etapie prac pozostaje zamontować elementy ozdobne, wykonać kalenicę jednym z kilku możliwych sposobów, wyczesać i wykonać ostatnie poprawki oraz zabezpieczyć powierzchnię strzechy przed zapłonem - zaimpregnować natryskowo.

irbis21.jpg (25181 bytes)

Przy realizacji strzechy systemem zamkniętym impregnację środkiem zabezpieczającym przed ogniem wykonujemy tylko powierzchniowo. Do zewnętrznej impregnacji strzechy można używać wyłącznie środków, które nie są wypłukiwane przez wodę - czas schnięcia nie może być dłuższy niż kilka godzin po wykonaniu impregnacji! Środek musi wyschnąć w czasie od wykonania impregnacji do godzin przedwieczornych, kiedy to na pokrycie osiada rosa! Dom pokryty strzechą zwykle nie posiada rynien - jeśli środek nie zdąży wyschnąć do wieczora, osiadająca rosa spłukując go skaźi nasze najbliższe otoczenie; po trzecie - z uwagi na zapewnienie skuteczności zabezpieczenia przeciw pożarowego, która obniża się w miarę kontaktu z wilgocią z rosy czy przez opady! Impregnacje wykonujemy stosując się bezwzględnie do zaleceń producenta, dotyczących sposobu nanoszenia. Tylko taka impregnacja daje gwarancję skuteczności, a tym samym bezpieczeństwa! Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego potwierdzamy protokołem, który zawiera dane wykonującego zabezpieczenie, obmiar powierzchni, ilość użytego środka, datę wykonania i datę ważności zabiegu. Zabezpieczany obiekt oznaczamy tabliczką, która zawiera informacje dla Straży Pożarnej.

W Polsce, jak dotychczas, żaden ze środków dopuszczonych do zewnętrznych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie nadaje się do wykonywania zabezpieczeń strzech - nawet jeśli posiada  atest stosowania na trzcinę, to warunki zastosowania (48 godzinny okres wysychania powłoki) dyskwalifikują go jako pewne i skuteczne zabezpieczenie. W trosce o bezpieczeństwo i satysfakcję naszych klientów wykonujemy impregnacje, podnoszące odporność pożarową strzechy trzcinowej, środkiem Fire Retardant, który spełnia wymogi europejskiej normy EN 1187-1 (EU) i posiada atest kanadyjski, niemiecki, duński, szwajcarski oraz holenderski - zas jego schnięcia w temp. 20 stopni przy bezchmurnej pogodzie to ok. 3 godzin. Posiadamy autoryzację producenta w zakresie wykonywania impregnacji środkami FireRetardant, upoważniającą nas do wydawania certyfikatów zgodnych z deklaracją producenta.


Jeśli zdecydują się Państwo na pokrycie dachu strzechą
- prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego!

ZAPRASZAMY !

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016