Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

IRBIS Strzecharstwo
STRZECHY WYKONYWANE W SYSTEMIE OTWARTYM

Realizacja strzechy w systemie otwartym, najbardziej zbliżona do tradycyjnej realizacji strzechy, wyśmienicie nadaje się do krycia strzechą budynków gospodarczych, bądź małych budynków mieszkalnych, w których poddasze pozostaje niezamieszkałe! Przyjęcie takiego rozwiązania w budynku mieszkalnym wymaga dodatkowego, solidnego ocieplenia stropu. Podobnie buduje się do dziś w Danii, gdzie jednak z uwagi na łagodniejszy klimat można pozwolić sobie na nonszalancję w zachowaniu właściwej izolacyjności cieplnej dachu.

irbis18.jpg (20465 bytes)          irbis17.jpg (16067 bytes)

Przy realizacji strzechy w systemie otwartym konstrukcję przygotowujemy podobnie jak pod dachówkę. Do krokwi przybijamy łaty (4x8 cm).

Irbis Strzecharstwo - konstrukcja dachu przygotowana do układania strzechy w systemie otwartym - właściwym dla budynków gospodarczych lub w krajach o łagodnym klimacie, gdzie właściwa izolacyjność przegrody, jaką jest dach, może być traktowana nonszalancko...

Teraz możemy przystąpić do układania trzciny, co polega na odpowiednim rozmieszczeniu wiązek o średnicy ok. 20 cm, rozcięciu ich i rozłożeniu oraz ubiciu w celu nadania odpowiedniego kształtu a następnie dociśnięciu trzciny znajdującej się pomiędzy prętem dociskowym galwanizowanym (6 mm) a łatą, wkrętami z drutem chromoniklowym żaroodpornym (należy zwrócić uwagę na rodzaj drutu chromoniklowego - powinien on posiadać zwiększoną wytrzymałość na wysokie temperatury!)

Strzecha trzcinowa - pręty montażowe galwanizowane, stosowane w systemie zamkniętym!

Drut żaroodporny nierdzewny o grubości 1mm mocuje pręt dociskowy na głębokości nie mniejszej niż  1/3 grubości poszycia - w naszym przypadku wynosi ona ok. 35 cm, co dla pręta dociskowego daje głębokość ułożenia ok. 15 cm. Ten parametr ma decydujące znaczenie dla trwałości prawidłowo wykonanej strzechy!!!

Strzecha trzcinowa - drut chromoniklowy z wkrętem

Pierwsze warstwy trzciny stanowią okap i prawidłowe ich ułożenie polega na maksymalnym wypuszczeniu poza obrys budynku co uniemożliwia zawilgocenie ścian - dlatego preferujemy najbardziej pracochłonny, ale najlepiej spełniający te założenia okap poziomy. Fundamentalną sprawą jest pamiętanie o elemencie prężącym trzcinę na wszelkich krawędziach zewnętrznych. Kolejny detal o którym trzeba pamiętać to "kosz" (wklęsłe połączenie dwóch połaci). W koszach, ze względu na zwiększony przepływ wód opadowych, grubość poszycia zwiekszamy o kilkanaście centymetrów. Ostatnia warstwa trzciny stanowi podłoże pod kalenicę i powinna być przytwierdzona dwukrotnie na obu połaciach - do łaty 45 cm od szczytu i 25 cm od szczytu.

Strzecha trzcinowa - najlepsza polska trzcina w belach!

Na tym etapie prac pozostaje zamontować elementy ozdobne, wykonać kalenicę jednym z kilku możliwych sposobów, wyczesać i wykonać ostatnie poprawki oraz zabezpieczyć powierzchnię strzechy przed zapłonem - zaimpregnować natryskowo.

irbis21.jpg (25181 bytes)

Przy realizacji strzechy systemem otwartym impregnację środkiem zabezpieczającym przed ogniem wykonujemy powierzchniowo i wewnętrznie - od poddasza. Do zewnętrznej impregnacji strzechy można używać wyłącznie środków, które nie są wypłukiwane przez wodę - czas schnięcia nie może być dłuższy niż kilka godzin po wykonaniu impregnacji! Środek musi wyschnąć w czasie od wykonania impregnacji do godzin przedwieczornych, kiedy to na pokrycie osiada rosa! Dom pokryty strzechą zwykle nie posiada rynien - jeśli środek nie zdąży wyschnąć do wieczora, osiadająca rosa spłukując go skaźi nasze najbliższe otoczenie; po trzecie - z uwagi na zapewnienie skuteczności zabezpieczenia przeciw pożarowego, która obniża się w miarę kontaktu z wilgocią z rosy czy przez opady! Impregnacje wykonujemy stosując się bezwzględnie do zaleceń producenta, dotyczących sposobu nanoszenia. Tylko taka impregnacja daje gwarancję skuteczności, a tym samym bezpieczeństwa! Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego potwierdzamy protokołem, który zawiera dane wykonującego zabezpieczenie, obmiar powierzchni, ilość użytego środka, datę wykonania i datę ważności zabiegu. Zabezpieczany obiekt oznaczamy tabliczką, która zawiera informacje dla Straży Pożarnej.

W Polsce, jak dotychczas, żaden ze środków dopuszczonych do zewnętrznych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie nadaje się do wykonywania zabezpieczeń strzech - nawet jeśli posiada  atest stosowania na trzcinę, to warunki zastosowania (48 godzinny okres wysychania powłoki) dyskwalifikują go jako pewne i skuteczne zabezpieczenie. W trosce o bezpieczeństwo i satysfakcję naszych klientów wykonujemy impregnacje, podnoszące odporność pożarową strzechy trzcinowej, środkiem Fire Retardant, który spełnia wymogi europejskiej normy EN 1187-1 (EU) i posiada atest kanadyjski, niemiecki, duński, szwajcarski oraz holenderski - zas jego schnięcia w temp. 20 stopni przy bezchmurnej pogodzie to ok. 3 godzin. Posiadamy autoryzację producenta w zakresie wykonywania impregnacji środkami FireRetardant, upoważniającą nas do wydawania certyfikatów zgodnych z deklaracją producenta.


Jeśli myślicie Państwo o skorzystaniu z naszych usług
- prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego!

ZAPRASZAMY !

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016