Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

Sivtak har, Sivtak, har STARTSIDE
magma REFERANSE
taktäckning INSPIRATIONS NYE!
taktäckning FILMER AV NYE!
undertak, av sivtak TA KONTAKT
VARE TIDLIGERE ARBEIDER
uppgave, at skydde, brand VAR SPECIALITET
Sivtak har, sivtekker, legge siv pa VEKSEL AV SIV
sivtakteknologi, konstverk MODERNE
sivtakteknologi, konstverk GAMLE HUSET ET NYTT PROSJEKT
sivtakteknologi, konstverk MONUMENTENE
sivtakteknologi, konstverk LYSTHUS
sivtakteknologi, konstverk ANDRE VERK
Sivtak har, sivtekkermester HAGEN
konstverk, vi utfor, bytter av siv KOMMERSJELL
konstverk, vi utfor IMPREGNERINGER
FÖR INVESTERARE
vi utfor, bytter av siv SIVTAKETS EGENSKAPER
restaureringer, sivtekkning FELT AV VARE TJENESTER
undertak, takaser, av sivtak SIVLEGGNINGSSETT  
 
     ABET SIVTAK
             LUKKET SIVTAK
hantverket, golf TAKASER
Sivtak har, sivtekker VINDUER
legge, bytter av siv PIPER
underhall, sivtekkning BRANDSKYDD
renovasjoner, sivtekkning SIVEUROBANK
impregneringer, av sivtak ET SMIL FOR BARN

 

dom z bala08.jpg (19128 bytes)

 

IRBIS  Sivtekning

Sivtak har i mange hundre ar prytt hus av velhavende folk, sarlig deres hvilested. Siv danner et spesiellt, pa et naturligt sett vennligt for mennesken mikroklimat, hvilket gjor det muligt at fa tilbake vitalenergi og gjenopprette psykofysisk likevekt.

Familietraditioner av sivtekkermestere samt mangarige erfaringer, som vi gjort gjennom at legge siv pa tak i nesten hele Europa gjor det muligt for oss at utfore tjenester innenfor hver felt av sivtakteknologi samt at hoje rangen pa vare arbeiden til navn av handgjorte konstverk.

Dania - Strzecha trzcinowa - strzecharstwo trzcinowe - uslugi strzecharskie!        Strzecha trzcinowa - strzecharstwo trzcinowe - uslugi strzecharskie!

Vi utfor sivtak i lukket og apet system – innenfor alle kende variasjoner, vi utfor bytter av siv, restaureringer, renovasjoner och underhall av sivtekkning samt undertak, takaser: i tremateriale, rosslyng, halm, keramik og kopper; hydrodynamiske impregneringer av sivtak med uppgave at skydde de mot brand (FireRetardant).

Framfor alt strever vi i vare arbeiden at bibeholde den miljovenenlige karakteren hos taktekkning samt harmoni med omgivelser, hvilket vi avstedkommer gjennom at anvende kun certifierad material samt gjennom at hemte fran den overforde fran fader til son kunskpapen om det gamle, nesten bortglemde, tradisjonelle hantverket.

Velkomne til att dra nytte av vare tjenester.

Kundservice
Telefon/fax:    +48 713872071
Mobiltelefon: +48 501517490
, tel. English +48 509831354

   

Polska Austria Dania Szwecja Niemcy Austria Holandia Italia Francja Hiszpania

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016