Hurtowa sprzedaż choinek - www.ochoinki.pl

vass, vasstak STARTSIDA
magma REFERENCE
taktäckning INSPIRACJE NEW!
taktäckning FILMER FÖR SLUTFÖRANDE NEW!
taktäckning SKRIV TILL OSS
VÅRA UTVALDA VERK
golf, golfcenter VAR SPECIALITET
vasstakteknolog OMLÄGGNING
SAMTIDA
GAMLA HUS NYTT PROJEKT
SOMMARHUS
HISTORISKA HUS
omläggning, restaurering, renovation AFFÄRSBYGGNADER
vasstäckarmästar TRÄDGARDSKONSTRUKT.
ANDRA ARBETEN
IMPREGNERINGAR
FÖR INVESTERARE
konstverk, omläggning VASSTAKETS EGENSKAPER
vasstäckning, undertak OMRADE AV VARA TJÄNSTER
taktäckning, traditionell VASSLÄGGNINGSSÄTT  
 
     ÖPPET VASSTAK
             SLUTET VASSTAK
TAKTÄCKAR, VASSTAKHANTVERK NOCKAR
vasstäckarmästar, vasstäckar FÖNSTER
restaurering, renovation SKORSTENAR
vassnockar, brandskydd BRANDSKYDD
vasstäckning EUROBANK AV VASS
vasstäckning ETT LEENDE FÖR BARN

wpe1.jpg (7067 bytes)

dom z bala07.jpg (16856 bytes)

dom z bala08.jpg (19128 bytes)

kamien.jpg (29863 bytes)

IRBIS Vasstäckning

Vasstak har sedan arhundraden prydd hus av förmöget folk, i synnerhet deras viloplatser. Vass skapar ett specifikt, pa ett naturligt sätt vänligt för människan mikroklimat, vilket möjliggör aterhämtning av vitalenergi samt aterställning av psykofysisk jämnvik.

Familjetraditioner av vasstäckarmästare samt mangariga erfarenheter, som vi gjort genom att lägga vass pa tak i nästan hela Europa gör det möjligt för oss att utföra tjänster inom varje omrade av vasstakteknologi samt att höja rangen pa vara arbeten till benämning av handskapade konstverk.

              

Vi utför vasstak i slutet och öppet system – inom alla kända variationer, vi utför omläggningar, restaureringar, renovationer och underhall av vasstäckning samt undertak, vassnockar: i trä, ljung, halm, keramik och koppar; hydrodynamiska impregneringar av vasstak med uppgift att skydda dem mot brand (FireRetardant - Magma FireStop).

Framför allt strävar vi i vara arbeten att bibehalla den miljövänliga karaktären hos taktäckning samt harmoni med omgivning, vilket vi astadkommer genom att använda endast certifierade material samt genom att hämta fran den bibringade fran fader till son kunskpapen om det gamla, fast bortglömda, traditionella hantverket.

Välkomna till att dra nytta av vara tjänster.


Välkomna!
Kundservice
Telefon/Fax:    +48 713872071
Mobiltelefon: +48 501517490
, tel. English +48 509831354

   

Polska Austria Dania Norwegia Niemcy Austria Holandia Italia Francja Hiszpania

 

  Nieruchomości     Thatching      Straatag      Strzecharstwo     Drewniana Polska     Kancelaria Obsługi Inwestycji    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2016